- 2020
 01  2020 
       - 2020

  ,

, ?

.

 

1

  15 - 2020

1115,3 . 48,0%

( 2019   –  1126,3 . 48,1%

).

1046,6 .   (

2019 – 1064,1 .).

2

15   -  2020

54,7% ( 2019 – 55,2%).

(61,9%)   ,

38,1%

.

943,2 .   ,

74,6 . , .

41,9 .

(42,6%) ,   – 

(22,9%). 0,1% 1,0%

.

      91%, 

78,2% ,

. 6,3% – .

,

  68,6  .  (

()

).

3

15 -  2020

  6,2% ( 2019   –  5,5%).

(32,7 . ) 25

39 . 37,0 .

- 2020

( )

01 2020.  .

.

54,1%,

(58,9%) – .

.  38,2%

,

. 18,6% .

- 2020 6,1 .

.  ,

,   –  67,1% .

, 18,6%

.

.    24,7%

, . ,

, 14,4%  

,

, 30,7%  – 

.

, ,

    .

,

,

,

, .

1

( ) –  ,

.  

.

2

, .

3

( )  - 

, .

15

( 2 2020 , )

0.6

3.9

17.1

19.8

26.2

32.4

()

55.2  54.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2 2019   2 2020

0.5

4.4

11.3

14.5

14.6

14.3

12.9

10.5

10.4

6.5

0.2

15-19  20-24

25-29  30-34

35-39  40-44

45-49  50-54

55-59  60-69

70

62,4  48,4

48,6  59,3

_________________________________________________________________________________________________

15

( 2 2020 , )

2.9

0

19.9

18.6

40.1

67.1

,

,

,

5.5

6.2

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

2 2019   2 2020

2.2

17.3

13.3

13.7  20.7

5.1

9.2

8.1

6.6

0.6  3.2

15-19  20-24

25-29  30-34

35-39  40-44

45-49  50-54

55-59  60-69

70 ..

5,5  6,8

9,2  4,2

_________________________________________________________________________________________________


   
  • title=16  2022 
© 2012 - 2024 
adminrazdolnoe.ru , info@adminrazdolnoe.ru : ,
adminrazdolnoe.ru 2012 2020 .
: 18+. : 16 2024 ,